Các bước thành lập một công ty có 49% vốn nước ngoài

Posted by

Thời gian qua có nhiều doanh nghiệp nước ngoài chọn hình thức đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam với tỷ lệ sở hữu dưới 49% để hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam. Asadochina xin giới thiệu một số bước để doanh nghiệp có thể tự thực hiện công việc.

Bước 1: Đăng ký công ty 100% vốn Việt Nam

TT Công việc: Đăng ký kinh doanh Thời gian Phí nhà nước  
1 Soạn hồ sơ DKKD, lập văn bản ủy quyền. 100.000  
2 Nộp, nhận kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh. Đăng công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp. 5 ngày 700.000
3 Đăng ký thuế lần đầu.

(Hồ sơ đăng ký mã số thuế, đăng ký các khoản thuế, chế độ kế toán, năm tài chính, nộp một cửa cùng hồ sơ ĐKKD)

4 Làm con dấu pháp nhân và Thông báo chứng nhận sử dụng mẫu dấu. 3 ngày 500.000
5 In ấn đóng cuốn hồ sơ đăng ký kinh doanh. Lập các văn bản điều lệ, quyết định bổ nhiệm, xác nhận vốn góp, hợp đồng lao động…
  Tổng 8 ngày 1.300.000 đồng

Doan nghiệp cần chuẩn bị:

5 bản photo công chứng CMND các thành viên.

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục thuế lần đầu cho công ty

TT Công việc: Khai thuế lần đầu Thời gian Phí nhà nước  
7 Soạn, nộp tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ (Mẫu 06), nhận kết quả. 7 ngày  
8 Soạn, nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu 3.14), nhận kết quả.

Tiếp cán bộ thuế kiểm tra.

7 ngày
9 Nộp tờ khai thuế môn bài tại chi cục thuế.
10 Nộp thuế môn bài tại kho bạc nhà nước.

(Trường hợp thuế môn bài bậc 4, nộp một năm 2017, đã tăng theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP hiệu lực từ 01/01/2017)

2.000.000
11 Thiết kế và đặt in hóa đơn (5 cuốn, 1 màu)

Hoặc làm con dấu mã số thuế (dấu vuông) và mua hóa đơn tại chi cục thuế.

4 ngày 1.800.000
12 Soạn, nộp hồ sơ Thông báo phát hành hóa đơn tại chi cục thuế. 1 ngày
13 Đăng ký khai thuế qua mạng và mua chữ ký số (USB Token) 4 năm. 1.900.000
14 Lập tài khoản ngân hàng.

Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế (Mẫu 08-MST hoặc II-1), đăng ký nộp thuế điện tử.

1.000.000
  Tổng 19 ngày 6.700.000 đồng

Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Mở tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Việt Nam.

Có bảng hiệu, bàn ghế thiết bị văn phòng, hợp đồng thuê văn phòng.

Bước 3: Thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

TT Công việc: Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài vào danh sách thành viên Thời gian Phí nhà nước Phí dịch vụ
14 Soạn hồ sơ thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc chuyển nhượng vốn của người Việt Nam cho người nước ngoài 1 ngày  

 

 

15 Nộp, nhận kết quả hồ sơ thông báo 15 ngày 1.000.000
Tổng 16 ngày 1.000.000 đồng

 Doanh nghiệp cần lưu ý:

Sở kế hoạch đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp một số điều kiện như: lập dự án đầu tư, chuyển địa chỉ trụ sở vào trong khu công nghiệp… để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển nhượng vốn và thêm thành viên nước ngoài vào doanh nghiệp.

Bước 4: Chuyển nhượng vốn đưa người nước ngoài vào doanh nghiệp

TT Công việc: Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài vào danh sách thành viên Thời gian Phí nhà nước Phí dịch vụ
16 Soạn hồ sơ chuyển nhượng vốn, thay đổi thành viên góp vốn. Photo hồ sơ.  

 

 

17 Nộp, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh. 7 ngày 400.000
18 Đăng công bố thông tin trên cổng thôgn tin quốc gia 300.000
Tổng 7 ngày 700.000

 Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Hộ chiếu, sổ tạm trú của người nước ngoài.

Phiếu chuyển tiền ngân hàng từ tài khoản của người nước ngoài vào tài khoản công ty.

Doanh nghiệp cần lưu ý:

Thời gian hoàn thành hồ sơ bước 4 có thể tăng thêm tùy thuộc vào thời gian trả lời bằng văn bản của Phòng hợp tác đầu tư – Sở KHĐT.

Hồ sơ để thực hiện bước 4 có thể phát sinh thêm để thay thế những hồ sơ không thể thực hiện khi nhà đầu tư nước ngoài không có mặt ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.